Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties. Daarnaast speelt Governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit die de organisaties in de buitenwereld genieten. Bewust omgaan met governance is essentieel voor de versterking van culturele organisaties en voor een gezonde sector. Door de Code te hanteren laat het bestuur van het LFF aan de buitenwereld zien dat de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht worden gevolgd.