Film inzenden

Film inzenden

 

De inzendtermijn voor het LFF 2024 is gestart! Dit kan tot 9 mei 2024.
Wordt jouw film de volgende winnaar?
De inschrijftermijn voor de FilMinuut en 7 Dagen Docs vindt op een ander moment plaats.

  Opmerking: de leeftijd is verplicht in te vullen als u in aanmerking wilt komen voor een aanmoedigingsprijs voor makers jonger dan 30 jaar en iedere andere inzender die de eerste film presenteert.

  Komt de regisseur uit Limburg? (verplicht)

  In samenwerking met onze partner regionale omroep L1 zal er rondom het festivalweekend een programmering over het Limburg Film Festival worden uitgezonden. Wij verzoeken u om door het selecteren van uw antwoord, al dan niet toestemming te geven voor de hieronder aangegeven zaken:

  - Mijn inzending mag eenmalig vertoond worden op omroep L1 gedurende de periode van het festival. (de film zal NIET worden opgenomen in de online database van de omroep).

  - Foto's en/of filmpjes, die in opdracht van het bestuur van de Stichting Limburg Film Festival gedurende het festival worden gemaakt, mogen vertoond worden op de diverse kanalen van omroep L1 en andere media voor de periode van het jaar van het filmfestival.

  Zoals reeds vermeld (en door u geaccordeerd) in het reglement kan het Limburg Film Festival in ieder geval fragmenten of een trailer van uw inzending meenemen in de Tv-programmering op L1.

  Om je inschrijving af te ronden stuur je minimaal 1 filmstill en indien aanwezig een filmposter (totaal max 10MB) per email naar info@limburgfilmfestival.nl .

  Je kunt dit jaar ook kans maken dat jouw filmstill wordt gebruikt voor de officiële poster van het festival. Zorg ervoor dat de filmstills (liefst 3 stuks) dan tijdig zijn ingestuurd en bij voorkeur een resolutie van 4961x7016 pixels (300dpi of 72dpi) hebben.

  Privacy
  De Stichting Limburg Film Festival gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld. De Stichting LFF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Wij hebben een privacyverklaring opgesteld die u kunt vinden op onze website www.limburgfilmfestival.nl. Gelet op onze privacyverklaring verzoeken wij u om door het aankruisen van het hokje met akkoord, toestemming te geven voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:
  - Het verwerken van de gegevens van het inschrijfformulier en het bewaren hiervan vanaf het moment van inschrijving tot en met het jaar van het filmfestival.
  - Publiceren van foto’s en/of filmpjes die in opdracht van het bestuur van de Stichting Limburg Film Festival worden gemaakt op onze website en social media voor de periode van het jaar van het filmfestival.
  - Het publiceren van de uitslag op onze website en het bewaren van de uitslag gedurende de periode dat de Stichting Limburg Film Festival bestaat.

  Ik ben akkoord met hetgeen hierboven is opgesomd.
  Indien u hiermee niet akkoord bent, kunnen we u helaas niet inschrijven voor het filmfestival.

  Wij verzoeken inschrijvers akkoord te gaan dat wij u voor het volgende filmfestival benaderen en daarvoor uw (e-mail)adres gebruiken. Voor akkoord

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor selectie op het LFF dient de film een duidelijke Limburgse link te hebben. Dit betekent dat op zijn minst het verhaal zich grotendeels in Limburg moet afspelen. Of dat een belangrijke positie binnen de filmproductie vervuld moet zijn door een van origine Limburger, zoals de regisseur, DOP of hoofdrolspeler. Er wordt een selectie van de beste films gemaakt om een hoog niveau na te streven.

  Lees onderstaand reglement voor meer informatie over de voorwaarden, categorieën en prijzen.

  Een ambitieus filmfestival als ode aan de Limburgse film en haar makers.