ANBI

ANBI

Op deze pagina vindt u informatie over het Limburg Film Festival als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Meer informatie over ANBI kunt u onder andere vinden op de site van de belastingdienst.

Algemene informatie

Stichting Limburg Film Festival
Nieuwstraat 13
5911 JS Venlo
+31 077-3518183
www.limburgfilmfestival.nl

RSIN/fiscaal nummer: 8609.26.710
KVK nummer: 77184483

Doelstelling Stichting Limburg Film Festival:

De Stichting heeft als doel het (doen) initiëren en organiseren van een (periodiek) terugkerend internationaal filmfestival teneinde het grote publiek de wereld van de Limburgse film te laten beleven en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.