Filming Logistics

Journalistiek film en debatevenement

Onderwerp: Huisvesting arbeidsmigranten
Organisatie OMERO en Limburgs Film Festival (LFF)
Datum: Vrijdag 2 juni
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Theater De Maaspoort (Piet Kingma zaal)

Onderwerpen

Tijdens het evenement ‘Filming Logistics’ komen de huisvesting van arbeidsmigranten en de platformeconomie (vraag-aanbod) in Nederland aan bod. Het accent komt te liggen op de situatie in Limburg. Arbeidsmigranten zijn veelal werkzaam in megadistributiecentra en de tuinbouw. Aandacht is er ook voor de ruimtelijke voetafdruk van distributiecentra.

Door de aandacht te richten op de urgentie van huisvesting voor duizenden migrerende werknemers, komen tijdens het evenement de volgende onderwerpen aan bod:

 1. LANDSCHAP: waar huisvesting zich bevindt binnen het productieve Nederlandse landschap en welk stedelijk beleid wordt gevoerd;
 2. ARCHITECTUUR: hoe de overheid de huisvesting van arbeiders regelt en hoe uitzendbureaus, ontwikkelaars en ontwerpers deze opvatten, van het hergebruik van bestaande gebouwen tot het ontwerp van geprefabriceerde arbeidershotels;
 3. MENSEN: hoe arbeidsmigranten huisvesting en arbeid in Nederland ervaren.

 Programma

14.45 uur inloop

15.00 uur Welkom en programma doorlopen door LFF

15.05 uur Inleiding met o.a. beelden uit “Logistics”

15.20 uur Documentaire “Logistics” door Omero

15.55 uur Debat met Gespreksleider, filmmaker en genodigden

16.45 uur Vragen uit de zaal

17.00 uur Einde

17.05-18.00 uur Nazit

Gespreksleider

Merten Nefs (gespreksleider/moderator van het evenement, stedenbouwkundige en senior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, gespecialiseerd in de logistieke sector, hij kent de casus Limburg

Deze activiteit wordt gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie and Cultuurimpuls Venlo

  Aanmeldformulier Filming Logistics

  Vrijdag 2 juni van 15.00 uur tot 17.00 uur (exclusief naborrel)
  Adres: Theater De Maaspoort Venlo (Piet Kingma zaal), Oude Markt 30, 5911 HH Venlo

  Toegang is gratis

  Een ambitieus filmfestival als ode aan de Limburgse film en haar makers.