Film inzenden

Film inzenden

 

De inzendtermijn voor het LFF 2021 is geopend. Je kunt jouw film inzenden van 1 augustus tot en met 15 oktober 2020.
De selectiecommissie buigt zich over de inzendingen. Eind november/begin december zullen filmmakers die werk hebben ingezonden worden geïnformeerd.

  Opmerking: de leeftijd is verplicht in te vullen als u in aanmerking wilt komen voor een aanmoedigingsprijs voor makers jonger dan 30 jaar en iedere andere inzender die de eerste film presenteert.

  Om je inschrijving af te ronden stuur je minimaal 1 filmstill en indien aanwezig een filmposter (totaal max 10MB) per email naar martijn@limburgfilmfestival.nl .

  Je kunt dit jaar ook kans maken dat jouw filmstill wordt gebruikt voor de officiële poster van het festival. Zorg ervoor dat de filmstills (liefst 3 stuks) dan tijdig zijn ingestuurd en bij voorkeur een resolutie van 4961x7016 pixels (300dpi of 72dpi) hebben.

  Privacy
  De Stichting Limburg Film Festival gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld. De Stichting LFF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Wij hebben een privacyverklaring opgesteld die u kunt vinden op onze website www.limburgfilmfestival.nl. Gelet op onze privacyverklaring verzoeken wij u om door het aankruisen van het hokje met akkoord, toestemming te geven voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:
  - Het verwerken van de gegevens van het inschrijfformulier en het bewaren hiervan vanaf het moment van inschrijving tot en met het jaar van het filmfestival.
  - Publiceren van foto’s en/of filmpjes die in opdracht van het bestuur van de Stichting Limburg Film Festival worden gemaakt op onze website en social media voor de periode van het jaar van het filmfestival.
  - Het publiceren van de uitslag op onze website en het bewaren van de uitslag gedurende de periode dat de Stichting Limburg Film Festival bestaat.

  Ik ben akkoord met hetgeen hierboven is opgesomd.
  Indien u hiermee niet akkoord bent, kunnen we u helaas niet inschrijven voor het filmfestival.

  Wij verzoeken inschrijvers akkoord te gaan dat wij u voor het volgende filmfestival benaderen en daarvoor uw (e-mail)adres gebruiken. Voor akkoord

  Minderjarigen
  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor selectie op het LFF dient de film een duidelijke Limburgse link te hebben. Dit betekent dat op zijn minst het verhaal zich grotendeels in Limburg moet afspelen, of dat een belangrijke positie binnen de filmproductie vervuld moet zijn door een van origine Limburger, bijvoorbeeld de regisseur, eerste cameraman of hoofdrolspeler. Er wordt een selectie van de beste films gemaakt om een hoog niveau na te streven.

  Lees onderstaand reglement voor meer informatie over de voorwaarden, categorieën en prijzen.

  Een ambitieus filmfestival als ode aan de Limburgse film en haar makers.